Skip links

Cùng Hồng Đào Pharma xây dựng và nhân rộng mô hình chuỗi nhà thuốc chuyên nghiệp, hiện đại

Hồng Đào Pharma là một trong những nhà thuốc tây lâu đời và có uy tín nhất tại Cà Mau, chuyên phân phối và bán lẻ các dòng thuốc nội – ngoại – đặc trị chuyên khoa, dụng cụ y tế thông thường và các sản phẩm dược mỹ phẩm. Tính đến nay Hồng Đào Pharma đã có gần 20 năm hoạt động, 28 nhân viên làm việc tại nhà thuốc.

Để xây dựng và nhân rộng được mô hình chuỗi nhà thuốc hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại dựa trên nền móng phát huy những điểm mạnh của mô hình nhà thuốc truyền thống Hồng Đào Pharma cần có:

  • Một hệ thống cơ cấu tổ chức mới giúp quản lý và giám sát hệ thống chuỗi nhà thuốc được diễn ra đồng bộ & thống nhất
  • Hệ thống các quy định, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ giúp việc tương tác giữa các bộ phận/nội bộ nhà thuốc được diễn ra thông suốt và nhịp nhàng
  • Đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên bán hàng có kiến thức, kỹ năng về dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp

Do đó, Hồng Đào Pharma đã lựa chọn MCG để triển khai các hạng mục công việc chính như sau:

  • Xây dựng hệ thống sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ phòng ban, mô tả công việc của từng vị trí phù hợp với đúng định hướng phát triển chiến lược của Doanh nghiệp
  • Thiết kế hệ thống quy định, quy trình phối hợp giữa các bộ phận chức năng quản lý với hệ thống nhà thuốc và hiệu chỉnh các quy trình, quy định vận hành nhà thuốc
  • Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc KPIs
  • Tổ chức đào tạo chương trình Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp