Skip links

Công ty TNHH Trung Sơn Alpha

Công ty TNHH Trung Sơn Alpha là một trong những khách hàng của MCG đã áp dụng thành công mô hình phân tích công việc – chuẩn hóa hệ thống chức danh. Để từ đó xây dựng được đội ngũ nhân viên vững mạnh với khoàng 150 nhân sự. Đây là một doanh nghiệp đã có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ thuốc tại thành phố Cần Thơ.

Để có được sự phát triển như ngày hôm nay, Công ty TNHH Trung Sơn Alpha đã cố gắng nổ lực không ngừng trong công tác quản lý và xây dựng đội ngũ nhân viên chủ chốt. Với mô hình phân tích công việc – chuẩn hóa hệ thống chức danh cụ thể được đề ra dựa trên định hướng phát triển của doanh nghiệp, MCG đã hỗ trợ Trung Sơn Alpha chuẩn hóa lại hệ thống tài liệu mô tả chức năng, giúp phân bổ nhiệm vụ hợp lý cho các đơn vị, phòng ban, vị trí. Đồng thời rà soát và thống nhất hệ thống chức danh nhằm tạo sự công bằng và đưa ra hướng phát triển, đào tạo nhân viên đúng đắn.

Không chỉ tạo nền tảng nhân sự vững chãi, hệ thống mô tả công việc được cung cấp bởi MCG trở thành cơ sở để Trung Sơn Alpha có cái nhìn đúng đắn trong việc thực hiện tuyển dụng, giao việc cũng như đánh giá, lập kế hoạch đào tạo nhân viên hợp lý. Ngoài ra, MCG còn giúp doanh nghiệp này xây dựng được quy trình tác nghiệp chuẩn kèm các biểu mẫu, lưu đồ công việc cho các chuỗi công việc cụ thể, phù hợp với định hướng phát triển tương lai của công ty.

Nhờ áp dụng các mô hình từ MCG cung cấp trong suốt quá trình hoạt động, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Trung Sơn Alpha đã phát triển với quy mô tương đối lớn, gồm có 10 cửa hàng bán lẻ thuốc cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG