Skip links

Công ty TNHH Thương mại VHC

Hẳn bất cứ một CEO nào cũng đều hiểu rằng, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bán lẽ muốn tồn tại và phát triển cần phải có hệ thống xây dựng KPI công việc chính xác. Và công ty TNHH Thương mại VHC là một trong những doanh nghiệp có thể thực hiện tốt vấn đề này.

VHC là Công ty TNHH Thương mại áp dụng đúng đắn và thành công phương pháp đánh giá hiệu quả công việc BSC-KPI & quản trị thành tích được đề ra bởi các chuyên gia tại MCG. Việc đặt ra mức KPI công việc cùng với quản trị thành tích tốt sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng mục tiêu cấp bộ phận, thậm chí cấp cá nhân, từ đó có thể đảm bảo hỗ trợ việc hoàn thành mục tiêu chiến lược cũng như kế hoạch định hướng kinh doanh trong tương lai của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Thương mại VHC còn nhận được sự chia sẻ về phương pháp phân tích công việc, chuẩn hóa hệ thống chức danh. Việc này không chỉ góp phần thiết lập mức KPI công việc phù hợp mà còn làm cơ sở cho việc thực hiện tuyển dụng, đánh giá, giao việc và lập kế hoạch đào tạo nhân viên.

Kết hợp tất cả những yếu tố trong phương pháp xây dựng KPI và đánh giá tài năng nhân sự từ MCG đã giúp cho công ty Thương mại VHC có được sự thành công ở hiện tại. VHC được hình thành trên nền tảng là chuỗi Siêu thị điện máy Home Center (Hà Nội Chợ Lớn), và đang là một trong những thương hiệu kinh doanh bán lẻ điện máy hàng đầu tại Việt Nam.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG