Skip links

Công ty TNHH Minh Hiếu

Áp dụng hệ thống KPIs vào trong công tác quản lý thành tích nhân sự đã giúp tất cả các thành viên Công ty TNHH Minh Hiếu hiểu rõ bản chất các chỉ số và nắm được việc thực hiện tốt các chỉ tiêu cụ thể được giao. Đây cũng là cách hiệu quả nhất để giúp Minh Hiếu đạt được các mục tiêu của công ty.

Minh Hiếu là một công ty hoạt động trong lĩnh vực chuyên sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi. Để tạo được sự thành công, Minh Hiếu luôn lấy yếu tố con người và hiệu quả lao động làm chủ chốt. Đó cũng là lý do tại sao doanh nghiệp này nhờ cậy đến sự giúp đỡ từ các chuyên gia MCG trong công tác đánh giá hiệu quả công việc BSC-KPI và quản trị thành tích nhân viên, thông qua hệ thống KPIs. Việc làm này giúp Minh Hiếu xây dựng được mục tiêu cấp bộ phận và thậm chí cả cấp cá nhân, đảm bảo hỗ trợ việc hoàn thành mục tiêu chiến lược, kế hoạch kinh doanh mà công ty đề ra trong tương lai.

Bên cạnh đó, MCG còn hỗ trợ Công ty TNHH Minh Hiếu trong việc tích công việc – chuẩn hóa hệ thống chức danh và xây dựng Quy trình tác nghiệp chuẩn, giúp doanh nghiệp đi vào hoạt động đúng hướng và phát triển vững vàng trong suốt thời gian dài hoạt động.

Dựa trên cơ sở hệ thống KPIs, Công ty TNHH Minh Hiếu với phương châm hoạt động: “đồng hành cùng nông dân bằng việc sản xuất các sản phẩm sạch và đạt được lợi nhuận bền vững”. Bắt đầu từ 2006, Công ty đã tiến hành triển khai các kế hoạch sử dụng hệ thống dây chuyền công nghệ cao tự động của Châu Âu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường hiện nay.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG