Skip links

Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam

Tập đoàn Messer Việt Nam là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cũng như cung cấp các loại khí công nghiệp. Hiện tại Messer Việt nam sở hữu 100 nhân viên thuộc 3 tỉnh phía Bắc và liên tục có những bước đi, kế hoạch quan trọng nhằm giúp mang đến sự vững mạnh và thành công hơn trên con đường kinh doanh của mình.

Theo như những nghiên cứu không ngừng và luôn tự đổi mới để tiến bộ Messer Việt Nam đã nhờ đến sự hộ trợ của MCG với mong muốn có thể tạo nên hướng đi chính xác nhất và những kế hoạch quản lý tốt nhất. MCG đã cung cấp cùng Messer Việt Nam 3 gói dịch vụ cơ bản vô cùng quan trọng bao gồm: Phân tích công việc – chuẩn hóa hệ thống chức danh; Hệ thống lương, thưởng, phúc lợi và Đánh giá hiệu quả công việc BSC-KPI & quản trị thành tích.

Trải qua một thời gian nghiên cứu, phân tích một cách cụ thể nhất MCG đã đưa ra cùng Messer Việt Nam chuẩn hóa hệ thống tài liệu để mô tả chức năng cũng như nhiệm vụ tại các đơn vị phòng ban. Từ đó thống nhất hệ thống chức danh và tạo bảng mô tả công việc hợp lý giữa tất cả các vị trí. Điều này vừa giúp cho mỗi đơn vị trong Messer Việt Nam có thể hiểu rõ hơn nhiệm vụ cụ thể của mình vừa giúp dễ dàng hơn trong công tác quản lý mọi kế hoạch được đưa ra. Đồng thời hệ thống lương, thưởng phúc lợi cũng ra đời để mỗi cá nhân có thể thấy được sự tin tưởng và kế hoạch trọng dụng nhân tài của Messer Việt Nam. MCG còn xây dựng mục tiêu cũng như hệ thống quản lý mục tiêu giúp Messer Việt Nam dễ dàng quản lý tất cả những kế hoạch diễn ra một cách chuẩn xác nhất.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG