Skip links

Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC-CGGV

Công ty TNHH Khảo sát địa vật lý PTSC-CGGV là một công ty liên doanh thành lập từ nguồn vốn góp của PTSC (Việt Nam) cùng Công ty CGGVeritas Services Holding B.V (Hà Lan), tỉ lệ vốn góp là 51% từ PTSC và 49% từ CGGV. Trong bước đầu hoạt động, công ty này đã xây dựng được hệ thống quản trị doanh nghiệp vững vàng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia MCG giúp tăng doanh thu và lợi nhuận đáng kể.

Công ty liên doanh này là đối tác cung cấp những dịch vụ thu nhận dữ liệu địa chấn ngoài khơi hai chiều (2D), ba chiều (3D) trong và cả ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam. PTSC-CGGV hiện đã sở hữu 2 tàu địa chấn, gồm tàu địa chấn 3D Amadeus cùng tàu địa chấn 2D Bình Minh 02. Để có được bước đầu phát triển vững mạnh và duy trì được thành công, Công ty TNHH Khảo sát địa vật lý PTSC-CGGV đã áp dụng các phương pháp quản trị doanh nghiệp từ MCG, bao gồm: Hệ thống phân tích công việc – chuẩn hóa hệ thống chức danh; Bảng đánh giá hiệu quả công việc BSC-KPI & quản trị thành tích nhân sự, đánh giá năng lực nhân viên; Cẩm nang Hành chính – Nhân sự và xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi xã hội theo mô hình lương 3p.

Nhờ các phương án cụ thể được cung cấp bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức tại MCG, công ty TNHH Khảo sát địa vật lý PTSC-CGGV dần đạt được mục tiêu gia tăng doanh thu và lợi nhuận tối đa cho PTSC nói riêng cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung. Hoạt động cung cấp dịch vụ khảo sát, cung cấp dữ liệu địa chấn 3D cho khách hàng tại Việt Nam được thực hiện bởi đội ngũ nhân lực tiềm năng, đã mang lại lợi thế không nhỏ trong việc mở rộng thị trường và nâng cao thương hiệu cho PTSC.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG