Skip links

Công ty TNHH Kefico Việt Nam

Hoàn thiện cấu trúc tổ chức nhân sự bắt đầu bằng việc phân tích công việc, chuẩn hóa hệ thống chức danh, đến xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi phù hợp. Từ mục tiêu đó, MCG từng bước đi sâu nghiên cứu, phân tích nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp với lĩnh vực và đặc thù Kefico Việt Nam.

Công ty TNHH Kefico Việt Nam được khánh thành năm 2011 là nhà máy sản xuất linh kiện ô tô hàng đầu Việt Nam. Nhà máy Kefico Việt Nam, liên doanh giữa hai tập đoàn Huyndai Motor (Hàn Quốc) và Robert Bosch, chính thức khởi công xây dựng vào cuối năm 2009, trên tổng diện tích 100,000m2. Ngày 24/06/2011, Kefico được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận là Doanh nghiệp công nghệ cao.

Mặc dù đạt được những thành công lớn trong suốt quá trình hoạt động, nhưng Kefico vẫn còn nhiều khó khắn trong việc xây dựng cấu trúc tổ chức nhân sự, phân công bổ nhiệm đúng vai trò, chính sách lương, thưởng phù hợp. Hiểu được khó khăn này, MCG đã cung cấp hai dịch vụ:

– Phân tích công việc, chuẩn hóa hệ thống chức danh: Giúp doanh nghiệp phân bổ nhiệm vụ phù hợp với từng cá nhân, tổ chức, phòng ban. Bên cạnh đó còn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dựa trên kết quả rà soát, phân tích thế mạnh của nhân sự.

– Xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi: Mô hình đánh giá hiệu quả công việc BSC-KPI & quản trị thành tích giúp toàn bộ nhân viên công ty nhìn nhận đúng đắn về hệ thống KPI và thực hiện tốt chỉ tiêu được đề ra. Hệ thống lương 3p và bảng mô phỏng cấp bậc lương tạo môi trường làm việc đạt chuẩn tốt nhất.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG