Skip links

Công ty TNHH Du lịch và Truyền thông, Giải pháp cho giới trẻ (PYS Travel)

Là một trong những doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực du lịch vì thế gặp phải rất nhiều khó khăn thử thách. Tuy nhiên công ty TNHH Du lịch và Truyền thông Giải pháp cho giới trẻ (PYS Travel) đã đạt nhiều thành tựu to lớn. PYS Travel xứng đáng trở thành đơn vị dẫn dắt những thế hệ tiếp theo vươn lên tầm cao mới giúp ngành du lịch Việt Nam có thêm nhiều khởi sắc tích cực.

Có được thành tựu tuyệt vời như ngày hôm nay đòi hỏi PYS Travel trải qua rất nhiều nỗ lực, phấn đấu và một bí quyết quan trọng được PYS Travel chia sẻ đó chính là nhờ sự tư vấn tận tình từ MCG. Theo đó MCG nhận ra rằng để một doanh nghiệp phát triển toàn diện và vững mạnh đòi hỏi cần nguồn nhân lực cần được phân công một cách rõ ràng và chính xác.

MCG với đội ngũ chuyên gia tài tình và nhiều kinh nghiệm đã ngay lập tức đi vào phân tích công việc từ đó tạo chuẩn hóa hệ thống chức danh cho PYS Travel. Áp dụng mô hình này từ MCG giúp công ty TNHH Du lịch và Truyền thông Giải pháp cho giới trẻ PYS Travel được tiếp thêm một luồng sinh khí mới mẻ để đưa vào vận hành cho từng phòng ban cụ thể. Theo đó mỗi đơn vị, cá nhân đều nhận biết được vai trò nhiệm vụ của mình tiến hành hoàn thành tốt mọi công việc chỉ tiêu đưa ra. Tất cả đều nỗ lực hướng đến lợi ích chung của toàn doanh nghiệp để tạo nên hàng loạt những thắng lợi vẻ vang cho nhiều chương trình được đưa ra.

Trong tương lai PYS Travel tiếp tục kế thừa những mô hình kế hoạch mà MCG mang đến để từ đó giúp công ty ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG