Skip links

Công ty TNHH Chứng Khoán ACB (ACBS)

Được thành lập vào năm 2000, Công ty TNHH ACB (ACBS) là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, là doanh nghiệp xây dựng được hệ thống quản trị nguồn nhân lực vững chắc hàng đầu tại Việt Nam. Đây là doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán.

Để có được sự phát triển bền vững như hiện tại, ACBS đã áp dụng các mô hình quản lý nhân sự được cung cấp bởi MCG, bao gồm: hệ thống phân tích công việc – chuẩn hóa hệ thống chức danh; đánh giá hiệu quả công việc thông qua BSC-KPI & quản trị thành tích của mỗi một cá nhân, bộ phận, phòng ban; xây dựng hệ thống lương, thưởng, chính sách phúc lợi xã hội; Cẩm nang Hành chính – Nhân sự cùng chiến lược xây dựng quy trình tác nghiệp chuẩn.

Dưới sự nhìn nhận và đánh giá khách quan, đúng đắn của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp khi quản trị nguồn nhân lực. MCG đã giúp ACBS tận dụng tối đa tài năng nhân viên và tạo điều kiện để đội ngũ lãnh đạo xây dựng được mô hình phân bổ công việc phù hợp với năng lực của từng nhân viên trong công ty.

Với vị thế là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực chứng khoán, ACBS đã và đang tiếp tục là đối tác tin cậy của nhiều khách hàng định chế trong các hoạt động đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG