Skip links

Công ty TNHH Cầu Nối Giao Tiếp Dr.Localize

Công ty Cầu nối giao tiếp Dr.Localize chính là công ty chuyên cung cấp dịch vụ đa ngôn ngữ chuyên nghiệp có trụ sở đặt tại Hà Nội. Công ty đã thực hiện rất nhiều những kế hoạch và mục tiêu tất cả hướng đến sự phát triển toàn diện và vững mạnh. Đến với MCG công ty Cầu nối giao tiếp Dr.Localize đã thực hiện rất nhiều những dịch vụ với mong muốn có thể đưa công ty ngày càng phát triển hơn.

Theo đó MCG giúp công ty Cầu nối giao tiếp Dr.Localize thực hiện rất nhiều những dịch vụ như: Phân tích hệ thống công việc, chuẩn hóa hệ thống chức danh; Xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi; Đánh giá hiệu quả công việc BSC-KPI và quản trị thành tích và Xây dựng quy trình tác nghiệp chuẩn. Mỗi một quy trình dịch vụ đều được đội ngũ quản lý và nhân viên của MCG dành toàn bộ tâm huyết để nghiên cứu thực hiện với mục đích mang đến cho công ty Cầu nối giao tiếp Dr.Localize kết quả tốt nhất.

Nhờ MCG đã giúp công ty xây dựng được những quy chế và quy định cụ thể cho tất cả chuỗi công việc được diễn ra một cách chính xác theo đúng những gì đã đưa ra. Đồng thời MCG còn phối hợp để đưa ra chế độ đãi ngộ tốt nhất cho nhân viên tại công ty Cầu nối giao tiếp Dr.Localize. Trong tương lai công ty Cầu nối giao tiếp Dr.Localize vẫn tiếp tục sử dụng các gói dịch vụ tại MCG để hướng đến sự thuận tiện tối đa trong khâu quản lý và những vấn đề chính sách liên quan đến nhân viên công ty. Tất cả mang đến sự phát triển vững mạnh toàn diện hướng đến mục tiêu mà công ty Cầu nối giao tiếp Dr.Localize đã đề ra ngay từ đầu.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG