Skip links

Công ty Thông Tin Viễn Thông Điện Lực (EVNTelecom)

Công ty Thông tin viễn thông điện lực EVN Telecom miền Bắc (VT1) hoạt động vững vàng nhờ vào hệ thống thang bảng lương phân chia theo cấp bậc được cung cấp bởi MCG. Đây là một đơn vị trực thuộc Công ty thông tin Viễn thông Điện lực (EVNTelecom) cung cấp các dịch vụ di động và cố định thuộc công nghệ CDMA 2G cùng các dịch vụ di động 3G.

Việc chi trả lương cũng như chính sách đãi ngộ sao cho phù hợp với năng lực, khả năng thực hiện nhiệm vụ, cấp bậc của từng cá nhân trong doanh nghiệp dường như là một bài toán khó đối với đội ngũ lãnh đạo và quản lý công ty. Và Công ty Thông tin viễn thông điện lực EVN Telecom cũng không nằm trong danh sách ngoại lệ. Hiểu được điều đó, MCG đã hỗ trợ xây dựng nguyên tắc “định giá” vị trí công việc cũng như hệ thống cấp bậc lương gắn liền với vị trí công việc đó phù hợp với lĩnh vực hoạt động của EVN Telecom. Giúp mọi nhân sự hoạt động tại EVN Telecom không bị thua thiệt so với những doanh nghiệp khác trên thị trường. Đồng thời, đây cũng là bí quyết để EVN Telecom thu hút và giữ chân dược nhân tài tận tâm phục vụ lâu dài cho công ty.

MCG hỗ trợ doanh nghiệp EVN Telecom xây dựng thang bảng lương với cách tính bậc lương cụ thể, đặc biệt là hệ thống lương 3p dựa trên việc đánh giá định lượng tầm quan trọng của ví trí công việc nào đó. Việc tạo sự cân bằng về mức lương đã hình thành một tổ chức thống nhất, giúp EVN Telecom hoạt động hiệu quả hướng tới mục tiêu chung của công ty đề ra trong tương lai.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG