Skip links

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

Việc xây dựng bảng tính lương đúng đắn cùng với chế độ thưởng, đãi ngộ và chính sách phúc lợi xã hội, đã giúp Tập đoàn Hà Đô thu hút và tuyển dụng được nguồn nhân lực tiềm năng hùng hậu, từng bước phát triển vững mạnh.

Hà Đô là một tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động tập trung vào những lĩnh vực chủ yếu như: Bất động sản, thủy điện, xây dựng và thương mại – dịch vụ. Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được trong suốt thời gian hoạt động, phù hợp trong xu thế hội nhập quốc tế ngày nay, Tập đoàn Hà Đô luôn chủ động nâng cao sức mạnh nội tại, củng cố cơ cấu tổ chức nhân sự nhằm nắm bắt các cơ hội kinh doanh và tiếp tục phát triển bền vững.

Một trong những yếu tố làm nên sự thành công và tạo dựng nền móng nguồn lực vững chắc cho Tập đoàn Hà Đô chính là sự hỗ trợ xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi được đưa ra bởi các chuyên gia MCG. Bảng tính lương (file excel), đặc biệt là mô hình lương 3p cùng bảng hệ thống cấp bậc lương sẽ là công cụ để so sánh, điều chỉnh về mức lương của CBNV một cách trực quan. Hỗ trợ việc tính toán cũng như chi trả, lập ngân sách tiền lương phù hợp với định hướng phát triển công ty.

Từ tiền thân là Công ty xây dựng Hà Đô, cho tới nay đã trở thành Tập đoàn đầu tư, tư vấn và kinh doanh hùng mạnh. Sở hữu 16 công ty thành viên chuyên nghiệp hoạt động trên từng lĩnh vực, Hà Đô luôn đạt được nhiều thành công trong mọi dự án, công trình và được đối tác, khách hàng cùng các nhà đầu tư tin cậy, đánh giá cao.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG