Skip links

Công ty Cổ phần Silicon Design Solutions Việt Nam (eSilicon)

Vào tháng 5 năm 2010, Tập đoàn eSilicon đã chính thức có mặt tại Việt Nam khi mua lại quyền kiểm soát từ Công ty Cổ phần SDS Việt Nam (doanh nghiệp được thành lập vào năm 1998), hoạt động trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm trí tuệ. Trong suốt thời gian vận hành, eSilicon đã từng bước xây dựng doanh nghiệp vững mạnh nhờ sự đồng hành, hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia MCG.

Hệ thống phân tích công việc – chuẩn hóa hệ thống chức danh được MCG đặt ra dựa trên định hướng phát triển của eSilicon, giúp doanh nghiệp này có được sự nhìn nhận đúng đắn trong việc xây dựng ma trận phân nhiệm QLTS cho toàn công ty, trên cơ sở tổng hợp phân công chức năng, nhiệm vụ đến các vị trí, phòng ban cụ thể. Ngoài ra, chính sách tăng lương cho nhân sự, hệ thống quy định bảng tính lương 3p từ MCG đã giúp eSilicon xây dựng doanh nghiệp với môi trường làm việc đáng mơ ước. Tạo điều kiện hình thành nền móng vững vàng với đội ngũ nhân sự tiềm năng, tận tâm tận lực phục vụ cho mục đích chung của công ty.

Hiện tại, eSilicon là nhà sản xuất chuỗi các giá trị tiên phong (VCP) và cung cấp một bộ sản phẩm sản xuất, sản xuất toàn diện và thiết kế, cho phép sản xuất linh kiện với mức chi phí thấp, linh hoạt. Được xem là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong việc cung cấp các mạch tích hợp ứng dụng (ASICs) cho nhà sản xuất thiết bị gốc (OEMs) cùng các công ty bán dẫn fabless, nhằm phục vụ nhiều thị trường khác nhau gồm khách hàng, truyền thông, máy tính và cả các phân đoạn công nghiệp.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG