Skip links

Công ty Cổ Phần Landsoft Việt Nam

Sự thành công của Công ty Cổ Phần Landsoft Việt Nam có được ở thời điểm hiện tại một phần nhờ vào công tác quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đúng đắn của đội ngũ lãnh đạo. Giúp doanh nghiệp này tạo dựng nền móng vững chắc trong suốt thời gian hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Để có sự phân tích năng lực, quản lý nhân sự, khai thác tài năng nhân viên đúng đắn nhằm định hướng đào tạo và phát triển tối ưu tài năng nhân viên, Công ty Cổ Phần Landsoft Việt Nam đã áp dụng các hệ thống quản lý doanh nghiệp được cung cấp bởi MCG, bao gồm 5 dịch vụ tư vấn. Thứ nhất, hệ thống phân tích công việc – chuẩn hóa hệ thống chức danh, giúp doanh nghiệp phân bổ nhiệm vụ phù hợp với từng cá nhân, tổ chức, phòng ban. Thứ 2, mô hình đánh giá hiệu quả công việc BSC-KPI & quản trị thành tích giúp toàn bộ nhân viên công ty nhìn nhận đúng đắn về hệ thống KPI và thực hiện tốt chỉ tiêu được đề ra. Thứ 3, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dựa trên kết quả rà soát, phân tích thế mạnh của nhân sự. Thứ 4, hệ thống lương, thưởng và phúc lợi xã hội, đặc biệt là hệ thống lương 3p và bảng mô phỏng cấp bậc lương tạo môi trường làm việc đạt chuẩn tốt nhất. Cuối cùng là xây dựng được Quy trình tác nghiệp chuẩn hướng đến mục tiêu chung của toàn công ty.

Được thành lập vào năm 2002, Landsoft là công ty chuyên phát triển, cung cấp các phần mềm cho lĩnh vực bất động sản. Có gần 15 năm kinh nghiệm hoạt động với cơ cấu tổ chức cùng đội ngũ nhân sự tiềm năng, Landsoft đồng hành cùng doanh nghiệp lớn nhỏ, am hiểu thị trường bất động sản, đã từng bước xây dựng và đặt cột mốc đầu tiên trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị và kinh doanh bất động sản.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG