Skip links

Công ty Cổ phần Him Lam

Công ty cổ phần Him Lam với 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đã có được những kinh nghiệm sâu sắc giúp cho công ty ngày càng phát triển thành công hơn. Tuy nhiên để mang đến sự phát triển toàn diện nhất thì đòi hỏi kế hoạch quản lý công việc của nhân viên tại Him Lam cần được quản lý chặt chẽ. Bởi vì đây chính là một yếu tố vô cùng quan trọng mang đến sự phát triển vững mạnh từ tận sâu bên trong cho bất cứ một công ty nào.

Và Him Lam đã nhờ đến sự trợ giúp của MCG giúp xây dựng mô hình cùng bảng đánh giá hiệu quả công việc BSC-KPI & quản trị thành tích. Qua đó công ty Him Lam đã có được những kế hoạch trong khâu xây dựng chiến lược kinh doanh theo mô hình BSC từ MCG cung cấp. Dựa vào kế hoạch cụ thể còn giúp công ty dễ dàng xây dựng được công cụ giao việc để đánh giá và quản lý thành tích cũng như xây dựng cơ chế áp dụng KPI vào trong quá trình xét thưởng cũng như kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho công ty. Bên cạnh đó còn giúp Him Lam có được kế hoạch về hệ thống lương theo từng đối tượng một cách chính xác và phù hợp nhất.

Tất cả cùng hướng đến mọi công việc cũng như phương án mà công ty Him Lam đề ra có được kết quả và sự thành công ngoài mong đợi. Trong tương lai thì Him Lam vẫn sẽ tiếp tục áp dụng mô hình mà MCG xây dựng nhằm hướng đến sự phát triển vững mạnh nhất giúp nâng cao vị thế của công ty trên thị trường bất động sản.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG