Skip links

Công ty Cổ phần Giống Cây Trồng Trung Ương (Vinaseed)

MCG đã góp phần làm nên thành công trong công tác quản lý nhân sự của Công ty cổ phần giống cây trồng trung ương (Vinaseed) nhờ vào công thức tính lương 3p rõ ràng, cụ thể. Đây là doanh nghiệp với thương hiệu VINASEED hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.
Với cách xây dựng hệ thống lương, thưởng và phúc lợi xã hội được đề ra bởi đội ngũ chuyên gia của MCG, Vinaseed có được cái nhìn khách quan, từ đó xây dựng hệ thống thang bảng lương, thưởng phù hợp, các ngạch/bậc lương phản ánh đúng sự khác biệt về giá trị của từng nhiệm vụ, mỗi vị trí công việc khác nhau. Áp dụng công thức tính lương 3p từ MCG, Công ty cổ phần giống cây trồng trung ương đã xây dựng được cơ cấu nhân sự vững chắc với từng mức lương phù hợp, đảm bảo sự công bằng cho mỗi một thành viên trong doanh nghiệp. Điều này tạo tiền đề vững chắc để Vinaseed hoạt động bền vững trong suốt thời gian qua.

Bên cạnh đó, MCG còn đồng hành cùng Vinaseed trong việc phân tích công việc – chuẩn hóa hệ thống chức danh, lập kế hoạch phân bố công việc phù hợp với năng lực của từng nhân viên, bộ phận. Xây dựng hệ thống tài liệu quy định nhiệm vụ, chức năng của các phòng ban. Đồng thời, lập ma trận phân nhiệm cấp Công ty điều chỉnh việc phân nhiệm, hỗ trợ việc rà soát một cách chặt chẽ nhất.

MCG đã triển khai 02 gói Tư vấn QTNNL cho Công ty cổ phần giống cây trồng trung ương tại thời điểm vào năm 2008 và năm 2013. Cho đến hiện tại, Vinaseed là doanh nghiệp có doanh số cùng sản lượng giống các loại cây trồng lớn nhất Việt Nam.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG