Skip links

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex E&C

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex E&C là doanh nghiệp được thành lập dựa trên Luật doanh nghiệp, cơ sở nòng cốt là Trung tâm Đấu thầu & Quản lý Dự án – Tổng công ty CP Vinaconex. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Vinaconex E&C đến nay đã đi vào vận hành hoạt động vững vàng nhờ sự hỗ trợ xây dựng bảng mô tả công việc do các chuyên gia MCG đề xuất.

MCG cung cấp cho Vinaconex E&C 2 gói dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp để giúp công ty phát triển vững mạnh không ngừng. Đầu tiên phải kể đến là hệ thống phân tích công việc – chuẩn hóa hệ thống chức danh được MCG đề ra cụ thể phù hợp với hoạt động kinh doanh của Vinaconex E&C. Dựa trên cơ sở đó, Vinaconex E&C có thể: Rà soát, đánh giá hiệu quả làm việc, thống nhất hệ thống chức danh và xây dựng bảng mô tả công việc phù hợp cho các vị trí.

Gói tư vấn thứ 2 mà MCG cung cấp cho Vinaconex E&C là quy trình đánh giá hiệu quả công việc BSC-KPI & quản trị thành tích. Nhờ vào việc xây dựng bộ chỉ tiêu KPIs cấp Công ty, bộ phận và vị trí công việc, Vinaconex E&C đã có cái nhìn đúng đắn, khách quan trong việc thiết lập bảng mô tả công việc phù hợp với năng lực nhân sự. Điều này góp phần vào sự thành công của công ty ở thời điểm hiện tại.

Mục tiêu của Vinaconex E&C là phấn đấu trở thành một trong những công ty hàng đầu lĩnh vực xây lắp của Việt nam, góp phần vào việc phát triển thương hiệu VINACONEX trên thị trường cả trong nước và quốc tế.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG