Skip links

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Hoàng

Con người luôn là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong đó, nâng cao năng lực, bố trí nhân sự hợp phù hợp cho từng vị trí để phát huy tối đa điểm mạnh là điều cực kỳ quan trọng. Bên cạnh đó, nên nhớ rằng, nâng cao năng lực, khai thác, phát huy thuế mạnh nhận sự cần đi đôi với việc đảm bảo lương, thưởng, chính sách đãi ngộ tốt.

Sau khi đi sâu phân tích, nghiên cứu và nhận thấy rằng: đây là những vấn đề Nguyễn Hoàng Group đang gặp phải, đội ngũ chuyên gia tư vấn MCG đã triển khai 2 module: (1)Phân tích công việc – Chuẩn hóa hệ thống chức danh và (2)Hệ thống lương, thưởng, phúc lợi.

Bằng những vụ chuyên môn cùng với những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệp, MCG nhanh chóng:

Chuẩn hóa hệ thống tài liệu, mô tả chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban. Rà soát hệ thống chức danh và xây dựng bảng mô tả công việc. Bên cạnh đó, triển khai ma trận phân nhiệm QLTS cho toàn công ty giúp việc chuẩn hóa chức hệ thống chức danh chuẩn xác, chặt chẽ.

Tiếp đến để xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu thị trường bằng việc rà soát, so sánh và đưa ra các đánh giá, nhận định. Cùng với đó việc xây dựng nguyên tắc “định giá” các vị trí công việc và hệ thống cấp bậc lương; Xây dựng nguyên tắc ngân sách tiền lương; Xây dựng bảng mô tả excel hỗ trợ lập ngân sách, tiền lương.

Chính nhờ những nhìn nhận đúng đắn, cũng như am hiểu tường tận thị trường nhân sự, tiền lương cộng với xây dựng hệ thống chức danh chuẩn xác, MCG đã giúp Nguyễn Hoàng Group nhanh chóng đặt nền móng vững chắc, hướng đến phát triển bền vững.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG