Skip links

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (VIHAJICO)

VIHAJICO – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng chính là chủ đầu tư của Dự án Xây dựng Khu Đô thị Thương mại – Du lịch Ecopark. Đây là khu đô thị sinh thái đầu tiên của Việt Nam. Để có sự phát triển vượt bậc như ngày hôm nay VIHAJICO đã nhờ rất lớn từ chiến lược phân tích công việc, chuẩn hóa hệ thống chức danh cũng như chế độ lương thưởng phúc lợi mà MCG cung cấp và tham mưu.

MCG đã nhận biết được rằng sự phân công trong công việc một cách hợp lý và chính xác sẽ đóng vai trò quan trọng để chuẩn hóa chức danh cho từng đơn vị ban ngành và cá nhân. Đây cũng là một yếu tố quan trọng để mỗi nhân viên cố gắng thực hiện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình từ đó giúp cho doanh nghiệp ngày càng phát triển vững chắc hơn. Vì lẽ đó MCG đã đưa ra dịch vụ phân tích công việc để từ đó chuẩn hóa hệ thống chức danh cho VIHAJICO.

Bên cạnh điều này MCG cũng đã đưa ra chương trình dịch vụ về hệ thống lương, thưởng và phúc lợi phù hợp cho VIHAJICO. Bởi lẽ một trong những công cụ để thu hút và giữ chân người lao động giỏi đó chính là chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp.

Nhờ những sự hỗ trợ tuyệt vời từ các chương trình dịch vụ tại MCG đã đưa ra nhiều chiến lược quản lý hoàn hảo đối với ban lãnh đạo VIHAJICO. Đây chính là bước đệm giúp VIHAJICO vượt qua những khó khăn trong thời kì suy thoái của bất động sản Việt Nam để vươn lên trên tầm cao mới.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG