Skip links

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tân Việt (TVSI)

Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) được thành lập từ năm 2006 và tầm nhìn sẽ trở thành một trong những định chế ngân hàng đầu tư đầu tiên tại Việt Nam. Để đạt được kết quả này thì TVSI không chỉ lập lên nhiều kế hoạch kinh doanh, hướng đi đúng đắn mà công ty còn hiểu rõ rằng chiến lược về hệ thống đánh giá nhân sự chính là bí quyết góp phần quan trọng cho sự phát triển vững mạnh của công ty.

Thế nên TVSI đã quyết định chọn lựa MCG trở thành đơn vị tư vấn nhằm thực hiện dự án: Xây dựng quy chế lượng và giám sát cán bộ môi giới. Qua đó MCG sẽ giúp TVSI thực hiện bản đồ hóa chiến lược kinh doanh và xây dựng bộ chỉ tiêu KPIs với cấp Công ty cũng như từng bộ phận và vị trí công việc cụ thể. Đồng thời mô hình mà MCG đưa ra cũng giúp TVSI có thể đào tạo và hướng dẫn cũng như phản hồi những kỹ năng đối với quá trình thiết lập mục tiêu từ đó giao việc và đánh giá nhân viên một cách chính xác nhất.

Ngoài ra MCG cũng đã giúp xây dựng cùng TVSI chế độ khen thưởng, tiền lương cho nhân viên. Tất cả vừa đảm bảo để cán bộ nhân viên công ty tự nhận thưc được công việc của mình ngoài ra còn có thể trả lương, thưởng theo đúng những gì mà họ đã bỏ ra. Đây chính là bí quyết thu hút nhân tài và giúp xây dựng được đội ngũ nhân viên nòng cốt cho TVSI. Trong tương lai TVSI vẫn tiếp tục thực hiện những mô hình mà MCG đưa ra để đưa công ty ngày càng phát triển thành công và mạnh mẽ hơn. Tất cả hướng đến sự phát triển toàn diện nhất.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG