Skip links

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí PSI

MCG là đơn vị hỗ trợ Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí PSI trong công tác xây dựng và quản lý doanh nghiệp, đào tạo đội ngũ nhân sự tiềm năng cùng môi trường làm việc lý tưởng dựa trên hệ thống lương, thưởng và phúc lợi xã hội tốt nhất cho mỗi một thành viên.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí PSI được thành lập trong năm 2006, thời điểm thị trường chứng khoán nước ta đang hứa hẹn rất nhiều tiềm năng. Kể từ ngày đầu thành lập, công ty đã đề ra tầm nhìn là trở thành công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. Nhưng sau gần 10 năm thành lập, PSI vẫn chưa lọt vào Top 10 các Công ty chứng khoán hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, một mảng kinh doanh cốt lõi đối với bất cứ một công ty Chứng khoán nào.

Dịch vụ tư vấn của công ty vẫn chưa phát triển để xứng tầm với các hậu thuẫn từ PVN, đồng thời vẫn chưa sẵn sàng gia nhập vào sân chơi cạnh tranh hơn. Đó là lý do PSI quyết tâm hoạch định với một chiến lược phát triển có những kế hoạch và hành động rõ ràng. Và lúc này chính là lúc PSI cần đến sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn quản lý doanh nghiệp giàu kinh nghiệp từ MCG.

Trong tiến trình xây dựng và thực hiện chiến lược này, PSI phải nắm rõ thực trạng nội bộ để xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp vững chắc thông qua hệ thống phân tích công việc – chuẩn hóa hệ thống chức danh. Các chỉ tiêu đo lường, đánh giá năng lực và hiệu quả công việc phù hợp từng cán bộ nhân viên (CBNV) dựa trên mô hình đánh giá hiệu quả công việc BSC-KPI & quản trị thành tích. Đồng thời gắn hệ thống lương, chính sách xét thưởng và phúc lợi xã hội của CBNV vào mục tiêu chung của toàn Công ty.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG