Skip links

Công ty Cổ Phần Armypharm

Công ty cổ phần Armypharm là doanh nghiệp được thành lập từ năm 2010, hoạt động trong lĩnh vực thực hiện những gói thầu cung cấp thiết bị y tế cùng dược phẩm.

Nhờ sự hỗ trợ phân tích, đánh giá từ MCG, Armypharm đã có định hướng đúng đắn trong việc đào tạo nhân sự, phát huy, trau dồi thế mạnh và hạn chế điểm yếu của mỗi một bản thân nhân viên. Để làm được điều này, các nhà lãnh đạo Armypharm đã áp dụng triệt để phương pháp phân tích công việc – chuẩn hóa hệ thống chức danh được đề ra bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của MCG.

Dựa trên sự nhìn nhận, đáng giá khách quan và khả năng nắm bắt xu hướng phát triển khác nhau phù hợp với từng doanh nghiệp, MCG còn cung cấp bảng đánh giá hiệu quả công việc BSC-KPI & quản trị thành tích nhân viên cụ thể phù hợp cho Armypharm. Từ đó, Armypharm xây dựng được cơ chế áp dụng KPI vào kế hoạch đào tạo nhân sự, thuyên chuyển nguồn lực, bổ nhiệm, bãi nhiệm hay tạo ra đội ngũ kế thừa vững mạnh cho doanh nghiệp trong tương lai.

Với chỉ tiêu công việc cụ thể của hệ thống KPIs, cán bộ nhân viên sẽ nhận thức được bản chất các chỉ số cũng như nắm được việc thực hiện các chỉ tiêu cụ thể một cách tốt nhất. Đây là cách hiệu quả để Armypharm đạt được những mục tiêu chung mà tổ chức đã đề ra trước đó và gia tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG