Skip links

Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) là một trong các công ty cổ phần chứng khoán có uy tín, với nhiều sản phẩm dịch vụ tốt hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong giao dịch mua bán, cùng các sản phẩm tài chính phong phú, đa dạng, mang đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng và khả năng gia tăng lợi nhuận cao nhất.

Để trở thành một trong các doanh nghiệp dẫn đầu trị trường chứng khoáng nước ta, SHS đã có kế hoạch hoạt động đúng đắn dựa trên việc xây dựng khung năng lực & quản lý tài năng nhân viên từ MCG. Đây cũng chính là tiền đề giúp doanh nghiệp khai thác tối đa tài năng của các nhân, tổ chức. Xác định tiêu chuẩn năng lực cho các vị trí công việc tương ứng trong doanh nghiệp. Đồng thời có được định hướng huấn luyện nhân sự một cách cụ thể và chính xác.

Không chỉ thế, khi nhận được sự hỗ trợ từ MCG về mô hình phân tích công việc – chuẩn hóa hệ thống chức danh, SHS có thể xây dựng bản ma trận phân nhiệm QLTS cho toàn công ty dựa trên cơ sở tổng hợp việc phân công nhiệm vụ, chức năng hợp lý đến các phòng ban.

Cùng với các mô hình chiến lược xây dựng khung năng lực trong doanh nghiệp của MCG, SHS đã không ngừng nỗ lực nhằm cải tiến chất lượng dịch vụ và phát triển sản phẩm, hướng đến mục tiêu là trở thành công ty chứng khoán với chất lượng dịch vụ dẫn dầu trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Đến nay, SHS là chủ sở hữu hệ thống phần mềm SHPro (Home Trading System) – một phần mềm giao dịch chứng khoán trực tuyến hàng đầu thế giới mang nhiều tính năng ưu việt.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG