Skip links

Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA)

Hiểu được tầm quan trọng từ giá trị của doanh nghiệp đến sự phát triển mạnh mẽ của đơn vị mình nên Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) đã nhờ đến sự tư vấn tham mưu từ đội ngũ quản lý tại MCG. Thông qua những phân tích cụ thể mà MCG đưa ra CIDA đã quyết định chọn 4 gói dịch vụ quan trọng bao gồm: Phân tích công việc – chuẩn hóa hệ thống chức danh; Hệ thống lương, thưởng, phúc lợi; Xây dựng Quy trình tác nghiệp chuẩn và Khảo sát, đánh giá về các giá trị của doanh nghiệp.

Theo đó MCG đã từng bước giúp CIDA có được bảng phân tích công việc cụ thể đối với từng ban ngành, đơn vị từ đó giúp thống nhất hệ thống chức danh một cách phù hợp và chính xác nhất. Điều này sẽ giúp cho CIDA dễ dàng hơn trong công tác quản lý tất cả các kế hoạch mà mình đã đưa ra. Đồng thời thông qua việc chuẩn hóa hệ thống chức danh này MCG cũng đã đưa ra cùng CIDA cách tính bậc lương chính xác nhất tạo nên chiến lược về hệ thống lương, thưởng và phúc lợi xã hội. Giúp mỗi cá nhân hiểu rõ được rằng mình đang được đơn vị tin tưởng và những công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Bước đi thông minh này giúp CIDA có thể tận dụng nhân tài và giữ họ ở lại bên mình hiệu quả.

MCG cũng kịp thời giúp CIDA lập sơ đồ của các chuỗi công việc, tạo nên một bức tranh toàn diện giúp quản lý mọi bước đi của đơn vị dễ dàng hơn. Cuối cùng MCG đã đưa ra được giá trị văn hóa của CIDA đối với đội ngũ nhân viên, để họ có thể hiểu rõ hơn tầm quan trọng và trách nhiệm của bản thân mình. Tất cả tạo nên chuỗi hệ thống hoàn hảo giúp CIDA ngày càng đi lên và tăng tốc phát triển mạnh mẽ hơn.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG