Blog

Doanh nghiệp

Cơ cấu chức năng – Mô hình quản lý doanh nghiệp phổ biến hiện nay

Mỗi doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau sẽ mang những đặc thù quản lý khác nhau. Kể cả những doanh nghiệp trong cùng một ngành nghề vẫn có thể khác nhau khá nhiều trong cơ cấu tổ chức vận hành. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu mô hình cơ cấu chức năng – một trong những kiểu tổ chức quản lý doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay.

Cơ cấu tổ chức theo chức năng là gì?
Cơ cấu chức năng là hình thức tổ chức quản trị mà nhiệm vụ quản trị sẽ được phân chia đến các đơn vị riêng biệt theo từng chức năng quản trị, từ đó hình thành nên người lãnh đạo được chuyên môn hóa và họ đảm nhận 1 chức năng nhất định.

Tuy nhiên, trong mỗi doanh nghiệp, các bộ phận chức năng thường được phân không giống nhau tùy theo tính chất của doanh nghiệp đó. Chẳng hạn bộ phận chức năng của bệnh viện được phân chia không giống với các bộ phận trong công ty sản xuất giấy hay công ty thương mại.

Cơ cấu chức năng - Mô hình quản lý doanh nghiệp phổ biến hiện nay
Cơ cấu chức năng – Mô hình quản lý doanh nghiệp phổ biến hiện nay

Cơ cấu chức năng có đặc điểm chính là mối liên hệ giữa nhân viên trong tổ chức thường rất phức tạp. Những người thừa hành nhiệm vụ cần phải nhận mệnh lệnh từ những người đứng đầu tổ chức hay những chuyên gia chức năng khác nhau. Những người quản trị sẽ lãnh đạo nhân viên theo lĩnh vực mà họ phụ trách.

Đặc điểm của cơ cấu chức năng trong doanh nghiệp

Cơ cấu chức năng có đặc điểm là những nhân viên trong bộ phận chức năng phải là người am hiểu, có trình độ chuyên môn và thành thạo trong nghiệp vụ phạm vi quản lý của mình. Có thể phân chia các bộ phận theo chức năng cơ bản như:

  • Chức năng kỹ thuật.
  • Chức năng sản xuất.
  • Chức năng tài chính.
  • Chức năng marketing.
  • Chức năng nhân sự.

Ưu điểm của cơ cấu này là: Thực hiện chuyên môn hóa chức năng quản lý, thu hút được chuyên gia có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ vào công tác quản lý, nhằm tránh được sự bố trí chồng chức năng hay nhiệm vụ giữa các bộ phận. Đồng thời, còn thúc đẩy sự chuyên môn hóa cũng như kỹ năng nghề nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng, kỹ năng giải quyết vấn đề của người quản trị và nhân viên. Các quyết định đưa ra thường có độ rủi ro thấp hơn so với các cơ cấu tổ chức khác trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên cơ cấu chức năng thường làm cho cấp dưới phải phục tùng mệnh lệnh của nhiều ban chỉ đạo khác nhau trong cùng một cơ quan quản lý, dễ làm suy yếu chế độ thủ trưởng, và các nhà quản lý trở thành chuyên gia trong lĩnh vực hẹp.

Có thể kết hợp cơ cấu trực tuyến – chức năng

Cơ cấu này là sự kết hợp cơ cấu theo trực tuyến cùng cơ cấu theo chức năng. Điều này tạo nên một mối quan hệ theo một đường thẳng giữa cấp dưới và cấp trên, còn các bộ phận chức năng làm nhiệm vụ chuẩn bị, chỉ dẫn, đưa ra những lời khuyên cũng như kiểm tra hoạt động của những bộ phận trực tuyến .
Cơ cấu quản lý theo mô hình kết hợp trực tuyến – chức năng có ưu điểm là sẽ thu hút được các chuyên gia tham gia vào việc giải quyết vấn đề chuyên môn, giúp cho các nhà quản lý có thể giảm bớt được gánh nặng của mình.
Nhưng cơ cấu này vẫn có những nhược điểm nhất định, cụ thể là sẽ làm cho số cơ quan đảm nhiệm chức năng trong doanh nghiệp tăng lên do đó, dẫn đến bộ máy quản lý bị cồng kềnh hơn.

Trên thực tế, bên cạnh cơ cấu chức năng, còn nhiều mô hình quản lý trong doanh nghiệp khác nữa, để lựa chọn được mô hình phù hợp, nhà quản trị phải dựa vào đặc điểm hoạt động cụ thể trong doanh nghiệp của mình.

Leave your thought here