Blog

Doanh nghiệp, Đào tạo nhân viên, Quản trị nhân sự

Chiến lược xây dựng chính sách phúc lợi cho nhân viên

Để thu hút nguồn nhân lực trong bối cảnh kinh tế phát triển hiện nay, doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao môi trường làm việc và xây dựng chính sách phúc lợi cho nhân viên phù hợp.

Có thể nói, phúc lợi và mức lương chính là công cụ hữu hiệu động viên người lao động nâng cao năng suất làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp ổn định, vượt qua giai đoạn khó khăn và hướng đến sự phát triển bền vững.

Doanh nghiệp phải đảm bảo tất cả các yếu tố của phúc lợi

Chiến lược xây dựng chính sách phúc lợi cho nhân viên là phải được tiếp cận toàn diện với tư cách là tổ chức có liên kết, định hướng theo các mục tiêu được thiết lập. Chính sách phúc lợi cho nhân viên gồm có:

  • Chính sách nghỉ mát: Công ty sẽ tổ chức chuyến tham quan nghỉ mát cho toàn thể nhân viên cùng người thân của họ với mục đích thư giãn, học hỏi, gắn kết tình cảm đồng nghiệp và công ty.
  • Chính sách chăm sóc sức khỏe: Bên cạnh 2 loại hình Bảo hiểm bắt buộc là BHYT, BHXH, doanh nghiệp còn thanh toán 100% viện phí cho nhân viên không may bị tai nạn lao động. Mục đích là đảm bảo sức khỏe của người lao động được chăm sóc tốt nhất.
  • Chính sách công tác phí: Công tác phí được doanh nghiệp cụ thể cho từng cấp nhân viên, sao cho đảm bảo tính đồng bộ, công bằng để đáp ứng đầy đủ quyền lợi khi đi công tác cho nhân viên.
  • Chính sách khen thưởng: Công ty có chính sách khen thưởng hàng tháng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích/ sáng kiến trong công việc, phần thưởng được tính và trả vào lương tháng đó của CBCNV.
  • Chính sách phúc lợi khác: Phụ cấp suất ăn giữa ca, phụ cấp làm thêm giờ, phụ cấp đường sữa chống nóng, xe đưa đón nhân viên ở xa nơi công tác,…
Chiến lược xây dựng chính sách phúc lợi cho nhân viên
Chiến lược xây dựng chính sách phúc lợi cho nhân viên

Xây dựng chính sách phúc lợi phải đi đôi với chiến lược kinh doanh

Trong bối cảnh kinh tế phát triển hiện nay, khi xây dựng chính sách phúc lợi cho nhân viên, doanh nghiệp cần tập trung vào tiêu chí liên quan đến khuyến khích nhân viên đóng góp, nỗ lực cho sự phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nên thiết lập mục tiêu rõ ràng, nhất là về thay đổi phúc lợi, nhằm đảm bảo tính hợp lý trong hệ thống phúc lợi.
Nếu doanh nghiệp ngày càng phát triển, thì cần phải định hướng lại chính sách phúc lợi, thì doanh nghiệp mới đạt được những thay đổi như mong muốn. Ví dụ một công ty đưa ra quyết định phát triển doanh số bán hàng trên một loại sản phẩm, thì nhất thiết phải phát triển chính sách ưu đãi lương thưởng, phúc lợi cho nhân viên tính trên doanh thu.
Một hệ thống phúc lợi cho nhân viên nên tạo ra một đòn bẩy mạnh mẽ, do đó nên cần lập quỹ tiết kiệm để dành cho nhân viên.

Tóm lại, trong bất cứ doanh nghiệp hoặc giai đoạn kinh tế nào, xây dựng chính sách phúc lợi cho nhân viên rõ ràng, khoa học vẫn là công cụ tiên phong động viên, giữ chân và thu hút nhân tài. Nhưng vấn đề khó khăn mà các doanh nghiệp đặt ra là xây dựng hệ thống lương, phúc lợi có thể thể hiện được sự công bằng nội bộ, cạnh tranh với thị trường, đồng thời phải phù hợp với quỹ lương cũng như chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Leave your thought here