Skip links

Các tiêu chí đánh giá nhân viên hàng tháng cơ bản nhất

Đánh giá nhân viên là khâu kiểm tra, giám sát quy trình, năng lực làm việc của nhân viên dựa trên các tiêu chí đánh giá nhân viên hàng tháng. Nhằm biết được nhân viên đó có đảm bảo hiệu quả công việc hay không, đã đạt được những tiêu chí đã đề ra hay không? Việc này giúp nhà quản lý đưa ra kế hoạch dễ dàng nhằm cải thiện chất lượng trong công việc một cách tốt nhất như: Năng lực hoàn thành công việc, thái độ trong quá trình làm việc.

Có rất nhiều tiêu chí để đánh giá nhân viên hàng tháng khác nhau, sau đây là những tiêu chí cơ bản nhất mà các nhà quản trị doanh nghiệp cần biết:

Mức độ làm việc

Tiêu chí này được đánh giá dựa trên công việc cùng thời hạn làm việc của cá nhân nhân viên. Người quản lý sẽ đánh giá hiệu quả trong công việc mà nhân viên đó đảm nhiệm dựa vào KPI đã đặt ra cho vị trí công việc đó, mỗi một nhân viên khác nhau sẽ có mức độ làm việc khác nhau.

Mức độ hoàn thành công việc

Đây là một tiêu chí đánh giá nhân viên hàng tháng cơ bản nhất đối với tất cả các vị trí công việc. Mức độ hoàn thành công việc là điều kiện để người quản lý đánh giá đúng nhất về năng lực làm việc cũng như sự nỗ lực của nhân viên. Từ đó đưa ra kế hoạch đào tạo, nâng cao kỹ năng và năng lực của nhân viên để họ ngày càng phát triển lên một tầm cao mới.

Phát triển trong công việc

Thông qua KPI mà người quản lý đã đặt ra để đánh giá đúng mức độ làm việc của một nhân viên, sẽ thấy được sự phát triển trong công việc như: đạt được mục tiêu trước hay sau thời hạn, nguyện vọng khi gắn bó với doanh nghiệp, khó khăn mà nhân viên mắc phải,…Điều này giúp nhà quản lý dễ dàng hỗ trợ, đưa ra chính sách đào tạo nhân viên nhằm nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực mình làm.

Các tiêu chí đánh giá nhân viên hàng tháng cơ bản nhất
Các tiêu chí đánh giá nhân viên hàng tháng cơ bản nhất

Tính trung thực của nhân viên

Một nhân viên trung thực trong công việc, cấp trên, là nhân viên luôn được tin tưởng trao phó làm những việc lớn, vì họ luôn nói đúng và làm đúng những kế hoạch được cấp trên đề ra. Đây là một tiêu chí đánh giá nhân viên hàng tháng về thái độ làm việc cần được nhà quản lý quan tâm và đánh giá cao.

Sự nhiệt tình

Đây là tiêu chí đánh giá nhân viên hàng tháng trong công việc sẽ giúp cho không khí làm việc trở khẩn trương, chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó, sự nhiệt tình của nhân viên cũng được khách hàng đánh giá cao. Yếu tố này mang đến kết quả cao trong công việc.

Tuân thủ quy định giờ giấc

Giờ giấc chính là yếu tố quan trọng để có thể đánh giá được sự chuyên nghiệp của một nhân viên. Tiêu chí này cũng giúp nhà quản lý đánh giá được khả năng phân bổ thời gian của nhân viên mình.

Đánh giá sự lạc quan

Đối với nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhân viên có tinh thần tích cực luôn là người có thể gắn bó được lâu dài với công ty và họ có sự cầu tiến. Đây là những người cống hiến nhiều, mang đến cho doanh nghiệp một môi trường làm việc chuyên nghiệp, tích cực và thân thiện hơn.

Thực tế hiện nay, để có được sự đánh giá khách quan, các doanh nghiệp thường áp dụng hệ thống KPI với những tiêu chí đánh giá nhân viên hàng tháng để có thể thấy được mức độ hiệu quả làm việc của nhân viên.

Bình luận