Blog

Gắn kết nhân sự, Quản trị nhân sự

Bộ công cụ HR giúp lựa chọn nhân sự phù hợp, đúng kỹ năng yêu cầu, đúng thời điểm

Tổng quát

Tuyển dụng thành công là khi bạn thuê được những nhân sự phù hợp, đúng kỹ năng yêu cầu và đúng thời điểm.

Việc tuyển dụng được nhân sự phù hợp là rất quan trọng. Tính cam kết, động lực thúc đẩy, trình độ nhân sự là những yếu tố giúp Doanh nghiệp của bạn đạt được mục tiêu. Quá trình lựa chọn nhân sự phù hợp có thể mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, nguồn nhân lực được ví như là một khoản đầu tư đáng kể, doanh nghiệp đầu tư vào đấy với nguồn tài chính giới hạn. Nếu doanh nghiệp tuyển dụng thất bại, đây sẽ là một gánh nặng tài chính lớn. Khi đó, chi phí tuyển dụng sẽ tăng lên, làm gián đoạn công việc của Doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tinh thần nhân viên. Thêm vào đó, quá trình tuyển dụng phải được tiến hành một cách công bằng, minh bạch nhằm tránh phát sinh chi phí tốn kém hoặc ảnh hưởng đến danh tiếng của Doanh nghiệp.

Phần tiếp theo là bộ công cụ HR, bộ công cụ này có thể giúp doanh nghiệp cân nhắc trong việc lựa chọn nhân sự phù hợp, đúng kỹ năng yêu cầu, đúng thời điểm.

Các phần chính của bộ công cụ:

 • Xác định vị trí nhân sự cần thiết;
 • Xây dựng bản Mô tả công việc;
 • Tuyển dụng;
 • Lựa chọn và thuê nhân sự;
 • Thuê Giám đốc điều hành;
 • Đào tạo định hướng
 • Công việc phi nguyên tắc

Phần 1: Xác định vị trí nhân sự cần thiết

Quá trình tuyển dụng thường bắt đầu bằng việc cần phải điền vào một vị trí trống hoặc vị trí mới. Đối với vị trí trống, đây là thời điểm tốt nhất để đánh giá xem liệu vị trí công việc này có giúp doanh nghiệp của bạn vẫn đảm bảo mục tiêu sứ mệnh của mình không.

Đối với vị trí mới, việc tuyển dụng nhân viên mới cần được bắt nguồn từ một kế hoạch nhân sự lớn hơn kết nối với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

1. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng

Doanh nghiệp sẽ trả lời một số câu hỏi chính sau đây:

 • Trong hiện tại và tương lai, các vị trí công việc hay vai trò quan trọng nào cần được lắp đầy? Nhiệm vụ mà doanh nghiệp của bạn cần làm là gì?
 • Văn hóa doanh nghiệp đang xây dựng là gì? Doanh nghiệp cần tìm kiếm những nhân tố mới nào để phù hợp với văn hoá của mình?
 • Những vị trí nào cần ít hoặc không cần kinh nghiệm thu hút các ứng viên trẻ và / hoặc thiếu kinh nghiệm ứng tuyển vào doanh nghiệp của bạn?
 • Có thể lấp đầy các vị trí thông qua việc bổ nhiệm hay chuyển nhượng nhân sự từ một doanh nghiệp khác không?
 • Vị trí công việc có phù hợp với hình thức hợp đồng dài hạn, ngắn hạn, toàn thời gian, bán thời gian hoặc một số hình thức hợp đồng khác không?

2. Xây dựng chính sách, thủ tục liên quan

Các chính sách nhân sự hỗ trợ quá trình tiếp nhận nhân viên mới của doanh nghiệp. Các chính sách rõ ràng về tuyển dụng và nhân sự làm cho quy trình tuyển dụng trở nên đơn giản và tốn ít thời gian hơn. Các quy định về quản lý, định hướng nhân viên, sức khoẻ và an toàn lao động tại nơi làm việc, đào tạo và phát triển,… sẽ làm rõ những mong muốn của người quản lý đối với nhân viên và ngược lại. Thêm vào đó, các chính sách về nhân sự là nguồn thông tin tuyệt vời đối với một nhân viên mới.

(Nguồn: hrcouncil.ca)

Leave your thought here