Skip links

Tuyển dụng nhân sự

Tags
Ebook "Generation Gap - Khoảng cách thế hệ & Sự bùng nổ của thế hệ Y"
Ebook “Generation Gap – Khoảng cách thế hệ & Sự bùng nổ của thế hệ Y”

Ebook “Generation Gap – Khoảng cách thế hệ & Sự bùng nổ của thế hệ Y”

Ebook không chỉ mang đến cái nhìn mới hơn trong quản trị nhân sự theo độ tuổi mà đồng thời đưa ra được lý do vì sao phải luôn thôi thúc nhà quản lý hoạch định các kế hoạch nhân sự trước khi mở rộng chiến lược tại Doanh nghiệp.

Tags
4 điểm bắt buộc cần lưu ý trong hoạt động tyển dụng mà nhà tuyển dụng nào cũng phải xem qua
4 điểm bắt buộc cần lưu ý trong hoạt động tyển dụng mà nhà tuyển dụng nào cũng phải xem qua

4 điểm bắt buộc cần lưu ý trong hoạt động tyển dụng mà nhà tuyển dụng nào cũng phải xem qua

Khi doanh nghiệp bạn đã xác định được vị trí cần tuyển dụng, bạn có thể bắt đầu tuyển dụng. Trong bước này, bạn sẽ xác định cách bạn sẽ chọn ứng viên và thu hút họ đến doanh nghiệp của bạn.