Skip links

Gắn kết nhân sự

Tags
Ebook "Generation Gap - Khoảng cách thế hệ & Sự bùng nổ của thế hệ Y"
Ebook “Generation Gap – Khoảng cách thế hệ & Sự bùng nổ của thế hệ Y”

Ebook “Generation Gap – Khoảng cách thế hệ & Sự bùng nổ của thế hệ Y”

Ebook không chỉ mang đến cái nhìn mới hơn trong quản trị nhân sự theo độ tuổi mà đồng thời đưa ra được lý do vì sao phải luôn thôi thúc nhà quản lý hoạch định các kế hoạch nhân sự trước khi mở rộng chiến lược tại Doanh nghiệp.

Tags
Chi trả lương cho nhân viên nhất định phải tuân thủ các quy định này của pháp luật
Chi trả lương cho nhân viên nhất định phải tuân thủ các quy định này của pháp luật

Chi trả lương cho nhân viên nhất định phải tuân thủ các quy định này của pháp luật

Khi chi trả lương thưởng cho nhân viên, các tổ chức phải tuân thủ pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn lao động công bằng, nhân quyền, bảo hiểm việc làm, trợ cấp hưu trí, quan hệ lao động và sức khoẻ nghề nghiệp.