Skip links

Download

Tags
Ebook "Generation Gap - Khoảng cách thế hệ & Sự bùng nổ của thế hệ Y"
Ebook “Generation Gap – Khoảng cách thế hệ & Sự bùng nổ của thế hệ Y”

Ebook “Generation Gap – Khoảng cách thế hệ & Sự bùng nổ của thế hệ Y”

Ebook không chỉ mang đến cái nhìn mới hơn trong quản trị nhân sự theo độ tuổi mà đồng thời đưa ra được lý do vì sao phải luôn thôi thúc nhà quản lý hoạch định các kế hoạch nhân sự trước khi mở rộng chiến lược tại Doanh nghiệp.