Blog

Đánh giá nhân viên, KPI, Quản trị nhân sự

Biểu mẫu đánh giá năng lực nhân viên dựa trên những tiêu chí nào?

Người đứng đầu doanh nghiệp dù có xuất sắc đến đâu nhưng nếu không có những đồng sự giỏi sẽ khó mà thực hiện được các chiến lược, chiến thuật để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Khi đó, việc đánh giá đúng nhân viên sẽ giúp lãnh đạo đặt cấp dưới vào đúng vị trí và giao việc đúng với khả năng. Để làm được điều này, mỗi doanh nghiệp cần phải xây dựng biểu mẫu đánh giá năng lực nhân viên đúng đắn và phù hợp. Vậy biểu mẫu đánh giá này được xây dựng dựa trên những tiêu chí nào?

Biểu mẫu đánh giá năng lực nhân viên dựa trên những tiêu chí nào?
Biểu mẫu đánh giá năng lực nhân viên dựa trên những tiêu chí nào?

Thứ nhất, đánh giá số lượng công việc:

Nếu doanh nghiệp chưa áp dụng hình thức định mức công việc (KPI công việc của từng vị trí) cho nhân viên công ty, thì việc đánh giá số lượng công việc thực hiện phụ thuộc vào khả năng chủ động, sáng tạo của nhân sự và được đánh giá theo tiêu chí “không làm việc”. Cụ thể, mỗi lần phát hiện nhân sự không làm việc hoặc làm việc riêng tư thì bị trừ điểm (mức điểm trừ tùy theo quy định của mỗi doanh nghiệp).

Thứ 2, đánh giá chất lượng công việc:

Cụ thể, công việc mà nhân viên được giao phải thực hiện theo đúng yêu cầu của khách hàng và/hoặc yêu cầu của cấp trên trong công ty.

Căn cứ vào đó, mỗi công việc được giao mà không đảm bảo thực hiện đúng và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu bị trừ một số điểm nhất định, đối với trường hợp không đảm bảo chất lượng ở mức nghiêm trọng (gây thiệt hại về tài sản, uy tín của công ty) thì trừ số điểm gấp đôi hoặc lớn hơn nhiều lần.

Thứ 3, đánh giá tiến độ thực hiện công việc:

Một trong những tiêu chí quan trọng của một biểu mẫu đánh giá năng lực nhân viên chính là tiến độ thực hiện các công việc được giao. Tiêu chí này có nghĩa là:

Những công việc được giao phải hoàn thành theo đúng tiến độ, thời hạn theo quy định của lãnh đạo công ty, những trường hợp quá hạn do trường hợp bất khả kháng thì không xét vào quy định này.

Đối với trường hợp xác định không thể hoàn thành theo tiến độ, người thực hiện phải báo trước cho người giao việc trước 2 tiếng hoặc một thời gian cụ thể nào đó tùy theo tính chất công việc.

Với mỗi công việc thực hiện không đúng thời hạn sẽ bị trừ điểm, đối với trường hợp quá hạn nghiêm trọng (quá hạn 5 ngày hoặc gây thiệt hại về tài sản, uy tín của công ty) thì trừ số điểm lớn hơn.

Thứ 4, đánh giá tác phong làm việc:

Tiêu chí này cũng được xem là một trong những yêu cầu quan trọng của mỗi một nhân sự trong doanh nghiệp, tác phong làm việc chu đáo, nhanh nhẹn, thái độ làm việc tận tình, hết lòng vì sự phát triển của công ty. Nếu không đảm bảo được tiêu chí này, nhân sự cũng sẽ bị trừ điểm tương tương với các mục trên.

Cuối cùng, đánh giá ý thức thực hiện kỷ luật:
Thực hiện kỹ luật công ty bao gồm: đi làm đúng giờ, sử dụng lời lẽ văn minh lịch sự, quy định nghỉ phép và nghỉ không lý do,…

Biểu mẫu đánh giá năng lực nhân viên sẽ giúp ban lãnh đạo biết được kết quả công việc hàng tháng của nhân viên. Và bộ phận kế toán tổng hợp kết quả đánh giá cuối tháng làm căn cứ xét thưởng đối với nhân viên gương mẫu. Trong quá trình thực hiện, công ty yêu cầu nhân viên thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của công ty, các nhân viên có điểm dưới trung bìnhsẽ bị nhắc nhở và thực hiện các biện pháp kỷ luật nhất định.

Leave your thought here