Skip links

Bệnh viện Đại học Y dược

Nhờ cơ cấu tổ chức vững mạnh đã giúp cho bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh từng bước phát triển vững mạnh và được đông đảo bệnh nhân tin tưởng chọn lựa dịch vụ tại đây. Được thành lập từ năm 1994 đến hiện tại bệnh viện Đại học Y Dược đã có đến 3 cơ sở cùng hơn 1000 giường bệnh cùng với 37 khoa và mỗi ngày phục vụ đến 5.000 lượt bệnh nhân.

Để đạt được sự phát triển vững chắc như ngày hôm nay đòi hỏi ban lãnh đạo bệnh viện Đại học Y Dược đã có rất nhiều những chính sách những kế hoạch quan trọng. Và tất nhiên rằng bệnh viện Đại học Y Dược đã có hướng đi đúng đắn để đạt được những thành tựu to lớn. Trong số những chương trình kế hoạch đã triển khai thì vấn đề sử dụng dịch vụ mà MCG cung cấp chính là bước ngoặc quan trọng góp phần không nhỏ vào sự vươn lên của bệnh viện.

Theo đó bệnh viện Đại học Y Dược đã lựa chọn đến 5 gói dịch vụ tại MCG bao gồm: Phân tích công việc – chuẩn hóa hệ thống chức danh; Khung năng lực & quản lý tài năng; Hệ thống lương, thưởng, phúc lợi; Đánh giá hiệu quả công việc BSC-KPI & quản trị thành tích và Khảo sát, đánh giá về các giá trị của doanh nghiệp.

Từ những dịch vụ ấy đã giúp bệnh viện Đại học Y dược xây dựng được đội ngũ nhân viên nòng cốt và có bảng đánh giá nhân viên chuẩn xác giúp dễ dàng trong công tác quản lý, đào tạo và khen thưởng. Đồng thời dịch vụ từ MCG sẽ tiếp tục giúp cho bệnh viện Đại học Y dược trong tương lai sẽ tiếp tục có những bước chuyển mình mạnh mẽ để ngày càng cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bệnh nhân khắp cả nước, xứng đáng là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực y tế hiện nay.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG