Blog

Download, Tuyển dụng nhân sự

Bảng mô tả công việc mẫu dành cho hơn 20 vị trí quan trọng tại các công ty

Trong tuyển dụng, những ứng viên chất lượng thường là người giàu kinh nghiệm, am hiểu các bước công việc trong vị trí họ đảm nhiệm. Vì vậy mô tả công việc tuyển dụng cũng cần phải khéo léo và thông minh. Cần đưa ra được những yêu cầu mà ứng viên đọc được cho họ thấy công ty là nơi đáng làm việc, có hiểu biết và thấu hiểu họ.

Chính vì thế lập bản mô tả công việc cho từng vị trí trong công ty rõ ràng trước khi tiến hành tuyền dụng giúp lựa chọn các ứng viên tốt nhất mà không cần phải dùng đến các dịch vụ đắt đỏ khác. Công việc này gồm hai phần – tóm tắt trách nhiệm cần đảm đương của công việc và lên danh mục các nhiệm vụ chính cần được thực hiện.

Để xây dựng được bản mô tả công việc (Job Description – JD) dưới góc độ quản trị tổ chức, người tuyển dụng cần am hiểu về công việc, định nghĩa chi tiết cho từng công việc tại vị trí tuyển dụng. Điều này thật không dễ dàng gì vì phân định công việc hiện nay trong các doanh nghiệp không chỉ còn phụ thuộc vào vị trí tuyển dụng mà còn phụ thuộc vào quy mô công ty, định hướng phát triển và quỹ chi phi dành cho từng vị trí đó.

Giúp các nhà tuyển dụng bước qua được giai đoạn đầu khó khăn này, MCG đưa đến Bộ Bảng mô tả công việc mẫu, mô tả chi tiết nhất về công việc phải đảm nhiệm cho hơn 20 vị trí khác nhau tại công ty Cổ phần lẫn công ty TNHH, bao gồm:

 • Bảng mô tả công việc dành cho thủ kho
 • Bảng mô tả công việc dành cho quản lý cửa hàng
 • Bảng mô tả công việc dành cho trưởng bộ phận
 • Bảng mô tả công việc dành cho nhân viên tổ chức sự kiện
 • Bảng mô tả công việc dành cho nhân viên chăm sóc khách hàng
 • Bảng mô tả công việc dành cho quản lý cửa hàng
 • Bảng mô tả công việc dành cho nhân viên quản lý dự án
 • Bảng mô tả công việc dành cho nhân viên PR
 • Bảng mô tả công việc dành cho quản lý cửa hàng
 • Bảng mô tả công việc dành cho nhân viên nhân sự
 • Bảng mô tả công việc dành cho quản lý cửa hàng
 • Bảng mô tả công việc dành cho bác sỹ điều trị
 • Bảng mô tả công việc dành cho nhân viên bảo vệ
 • Bảng mô tả công việc dành cho nhân viên bán hàng tại cửa hàng
 • Bảng mô tả công việc dành cho nhân viên tạp vụ
 • Bảng mô tả công việc dành cho điều dưỡng
 • Bảng mô tả công việc dành cho trưởng phòng an tòa lao động
 • Bảng mô tả công việc dành cho kỹ sư giám soát thi công
 • Bảng mô tả công việc dành cho giảng viên
 • Bảng mô tả công việc dành cho trưởng bộ môn
 • Bảng mô tả công việc dành cho kế toán trưởng
 • Bảng mô tả công việc dành cho kế toán tổng hợp
 • Bảng mô tả công việc dành cho nhân viên công nghệ thông tin
 • Bảng mô tả công việc dành cho nhân viên hành chính
 • Bảng mô tả công việc dành cho trưởng phòng quản lý sản xuất
 • Bảng mô tả công việc dành cho quản lý cửa hàng
 • Bảng mô tả công việc dành cho nhân viên kinh doanh
 • Bảng mô tả công việc dành cho nhân viên tiếp tân
 • Bảng mô tả công việc dành cho quản lý cửa hàng
 • Bảng mô tả công việc dành cho nhân iên quản trị website
 • Bảng mô tả công việc dành cho huấn luyện viên fitness
 • Bảng mô tả công việc dành cho cửa hàng trưởng

Để tải bộ mô tả công việc, vui lòng nhập thông tin đầy đủ và chính xác vào form bên dưới.

Wave Wave
* Anh/Chị vui lòng điền đầy đủ và ĐÚNG thông tin để được hỗ trợ tốt nhất khi không tải được tải liệu/ebook từ hệ thống.
* Click 1 lần và đợi trong vài giây, hệ thống sẽ gửi qua email của Anh/Chị!
AnhChị

Leave your thought here