Skip links

Actionaid

MCG chính là đơn vị hỗ trợ Actionaid trong suốt quá trình xây dựng nguồn nhân lực hiệu quả thông qua mô hình khung năng lực & quản lý tài năng nhân sự cụ thể.

ActionAid là một tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực chống đói nghèo tại hơn 40 quốc gia, luôn sát cánh cùng những người nghèo nhằm chấm dứt đói nghèo và bất công. Để tạo được nền tảng phát triển vững chắc, tổ chức này đã nhờ đến sự hỗ trợ từ các chuyên gia tư vấn của MCG. Tư vấn quản lý hiệu quả nguồn nhân lực thông qua việc xây dựng khung năng lực và quản lý tài năng nhân sự; cung cấp Cẩm nang Hành chính – Nhân sự là một trong những thế mạnh của MCG.
Với mô hình xây dựng khung năng lực trên sự kết hợp của các tiêu chí A.S.K. Đó chính là Thái độ (Attitude) – Kỹ năng (Skills) – Kiến thức (Knowledge), từ đó phân nhóm theo năng lực chung và năng lực chuyên môn cùng năng lực quản lý, giúp Actionaid xác định tiêu chuẩn năng lực đúng với các vị trí công việc trong tổ chức.

ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) chính là một bộ phận của ActionAid Quốc tế (AAI), hiện đang chuẩn bị trở thành một thành viên đầy đủ trong Liên đoàn toàn cầu này. Thời gian hoạt động 20 năm tại Việt Nam, AAI đã có những chương trình phát triển dài hạn ở các khu vực (vùng núi) Tây Bắc, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và các khu vực nghèo đô thị.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG