Blog

Doanh nghiệp, Quản trị nhân sự

5 chức năng của phòng nhân sự trong doanh nghiệp cơ bản nhất

5 chức năng của phòng nhân sự trong doanh nghiệp cơ bản nhất
5 chức năng của phòng nhân sự trong doanh nghiệp cơ bản nhất

Phòng nhân sự là phòng chức năng trực thuộc bộ máy quản lý và điều hành trong bất cứ doanh nghiệp nào. Những người làm trong phòng nhân sự phải chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc công ty về các hoạt động liên quan đến nhiệm vụ và thẩm quyền được giao. Sau đây là 5 chức năng của phòng nhân sự trong doanh nghiệp cơ bản nhất:

1. Công tác tổ chức, nhân sự

 • Xây dựng tổ chức bộ máy của cơ quan theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo phù hợp với tình hình chung của doanh nghiệp.
 • Thực hiện các chế độ chính sách như: nâng lương, nâng ngạch, chuyển xếp ngạch, nghỉ hưu, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, độc hại, nghỉ ốm, các trường hợp thai sản hoặc phụ cấp khác theo đúng quy định của Nhà nước.
 • Thực hiện quy hoạch, phát triển đội ngũ nhân viên, cán bộ theo từng giai đoạn như trung hạn, dài hạn. Tiếp tục sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, hoặc điều động cán bộ, nhân viên phù hợp theo từng chức năng, nhiệm vụ, quy mô phát triển của bộ phận.
 • Quản lý, cập nhật và bổ sung hồ sơ, lý lịch, sổ Bảo hiểm xã hội cho cán bộ nhân viên cũng như hợp đồng lao động.
 • Thống kê và báo cáo công tác tổ chức nhân sự về cho cấp trên theo định kỳ và đột xuất.

2. Công tác hành chính, tổng hợp

 • Chức năng của phòng nhân sự là thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản lý, sử dụng con dấu. Đảm nhiệm soạn thảo, ban hành văn bản tổ chức, nhân sự, văn thư, lưu trữ, hành chính. Chỉ đạo nghiệp vụ hành chính đối với cán bộ làm trong công tác văn thư, hoặc các đơn vị trực thuộc.
 • Tiến hành xây dựng chương trình và lập kế hoạch công tác của doanh nghiệp theo từng giai đoạn, gồm có: tháng, quý, năm.
 • Thẩm định thể thức văn bản từ các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo ký.

3. Công tác pháp chế

Đầu mối lựa chọn, thuê các đơn vị thực hiện dịch vụ pháp chế thường xuyên nhằm đảm bảo các mục tiêu trong doanh nghiệp:

 • Xây dựng, rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản pháp quy của doanh nghiệp; kiến nghị các văn bản nên sửa đổi, ban hành mới.
 • Đồng thời hỗ trợ các phòng ban trong doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý, cũng như đại diện pháp lý khi xuất hiện vấn đề tranh chấp pháp lý của doanh nghiệp, công ty.

4. Công tác thi đua, khen thưởng

 • Chức năng của phòng nhân sự là xây dựng các kế hoạch, biện pháp nhằm thúc đẩy thực hiện tốt công tác thi đua và khen thưởng phù hợp với từng giai đoạn.
 • Thực hiện, quản lý công tác thi đua và khen thưởng tập thể hay cá nhân theo đúng quy định hiện hành.

5. Công tác truyền thông

 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch, thông điệp, ngân sách truyền thông đến các nhóm hoặc đối tượng mục tiêu hằng năm.
 • Xây dựng và quản trị bộ nhận diện thương hiệu, phát triển thương hiệu Công ty, doanh nghiệp. Định kỳ đánh giá, cải tiến hình ảnh của thương hiệu cho phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển.
 • Thực hiện các thủ tục về đăng ký bản quyền và bảo hộ nhãn hiệu. Đối phó với các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu.
 • Tổ chức họp báo, viết và biên tập các bài viết PR, thông cáo báo chí, nội dung quảng cáo, quảng bá hình ảnh của Công ty.
 • Phát triển và quản lý công cụ truyền thông (ấn phẩm nội bộ, banner, poster, brochure, folder, hoặc lịch hàng năm, …)
 • Xây dựng, duy trì mối quan hệ doanh nghiệp với giới truyền thông, các cơ quan ban ngành liên quan đến hoạt động marketing, truyền thông, bán hàng nhằm nhận được sự hỗ trợ tốt nhất trong quảng bá thương hiệu.
 • Tổ chức sự kiện cho các chương trình (phát triển văn hóa công ty, Hội nghị khách hàng, triển khai sản phẩm, khai trương chi nhánh).

Tóm lại chức năng của phòng nhân sự trong doanh nghiệp là hết sức quan trọng. Chính vì vậy, để đảm nhiệm và thực hiện tốt những chức năng này, đòi hỏi những người làm trong lĩnh vực này cần phải học hỏi và nỗ lực không ngừng để có thể góp phần phát triển đội ngũ nhân lực cũng như đưa thương hiệu công ty đến với giới truyền thông tốt hơn.

Leave your thought here